Nyɛlɔwɛ o irkit ween tɛɛnyit ram ki amɔnki tɔrkɔnɔm 2016

Taŋaamek nyɛlɔwɛ ci irkit nico noko! Anyak gɔɔn nyɛlɔyi ceeni zaar cigin doon ma anyak iinya ci awɔ doon Murleye ki Kɛmɛriboŋnye.

Kajeeza tiŋeere aliŋliŋnyu juruŋ!